Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consorci Català pel Desenvolupament Local
Codi d'expedient:
2021.03
COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ I CONVOCATÒRIA OBERTURA SOBRES A I B
Data de publicació: 18/07/2022 20:30 h
Descripció: Publicació de la Resolució de Presidència mitjançant la qual es nomena la composició de la Mesa de contractació i els custodis, així com també es convoca als membres de la mateixa a l'obertura dels Sobres A i B
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES A
Data de publicació: 29/07/2022 12:00 h
Descripció: Es publica l'Acta de la sessió de la Mesa de contractació d'obertura dels Sobre A
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES B
Data de publicació: 05/08/2022 11:00 h
Descripció: Es publica l'Acta de la sessió de la Mesa de contractació d'obertura dels Sobre B
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES B II
Data de publicació: 27/09/2022 14:00 h
Descripció: Es publica l'Acta de la Mesa de contractació de sessió privada del Sobre B, de data 27 de setembre de 2022.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES B III
Data de publicació: 25/10/2022 08:00 h
Descripció: Es publica l'Acta de la sessió de la Mesa de contractació on, previa presentació de l'Informe emès per la Ponència tècnica, s'aprova la valoració de la documentació continguda als Sobres <> pels diversos licitadors. L'Acta va acompanyada, com a document Annex I, de l'Informe de valoració de les proposicions tècniques.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES <<C>>
Data de publicació: 07/11/2022 15:00 h
Descripció: Es publica l'Acta de la Mesa de contractació de la sessió pública d'obertura dels Sobres <>, de data 28 d'octubre de 2022, així com l'Annex I que l'acompanya (propostes econòmiques i propostes valorables amb altres criteris automàtics).
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES <<C-II>>
Data de publicació: 22/11/2022 10:30 h
Descripció: Es publica l'Acta de la Mesa de contractació de la sessió de valoració de les ofertes econòmiques i de les propostes subjectes a altres criteris automàtics presentades per part de les empreses participants en el procediment de licitació, de data 10 de novembre de 2022.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES <<C-III>>
Data de publicació: 01/12/2022 08:00 h
Descripció: Es publica l'Acta de la Mesa de contractació de la sessió de nova valoració de les ofertes econòmiques i de les propostes subjectes a altres criteris automàtics presentades per part de les empreses participants en el procediment de licitació, de data 29 de novembre de 2022, així com els Annexos que l'acompanyen, entre ells, el de valoració de les ofertes presumptament anormals i el de les puntuacions totals.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES <<C-IV>>
Data de publicació: 16/12/2022 15:10 h
Descripció: Es publica l'Acta de la sessió de valoració de les ofertes dels Sobres C, de data 16 desembre de 2022, així com l'Informe de les valoracions de les ofertes presumptament anormals, el quadre de les valoracions definitives dels Sobres C i el quadre amb les puntuacions totals que acompanyen a la referenciada Acta.