Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2022/92
Nomenament de la mesa
Data de publicació: 14/06/2022 09:36 h
Descripció: Es publica la resolució del nomenament dels membres de la mesa de contractació
Sessió virtual de la mesa - obertura del sobre B
Data de publicació: 13/07/2022 11:55 h
Descripció: Dia mesa: 19/7/22 - Hora: 13:15 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBmZjU0MTUtZWZjNC00NzAxLTllYjUtZGJjNTMxMTE0YzAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%2206494d87-db51-4a3b-9639-d7db0eeab432%22%7d
Sessió virtual de la mesa - obertura del sobre C
Data de publicació: 02/09/2022 10:35 h
Descripció: Dia mesa: 8/9/22 - Hora: 10:00 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhiNTc4ZjItZWVlYy00Zjc4LThiZWMtN2IzYjNiODI5OWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%22052e19c7-166f-4425-b176-0e0252f4ec1c%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya