Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Empreses Licitadores

Òrgan de contractació:
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Codi d'expedient:
EXP 15-2022
Canvi hora obertura del sobre B (nova hora 25/05/2022 11:00h)
Data de publicació: 23/05/2022 16:35 h
Descripció: Donat el caràcter públic de l'acte d'obertura del sobre B de l'Exp. 15-2022 de l'Institut Català d'Investigació Química, informem que s'utilitzarà l'eina Microsoft Teams per realitzar en directe una videoconferència de l'acte d'obertura el dia 25 de maig de 2022 a les 11:00 hores accedint al següent enllaç públic:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRlY2YwMzEtZjcyZi00M2YwLThiOTAtMjdhODQyNjI5Nzkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b1691e4-b13f-4adc-84c6-895fbe2ef87e%22%2c%22Oid%22%3a%22d7e8bebb-52f2-42c6-8ca5-f2697450f7e6%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya