Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2020-257
Acta de la Mesa de contractació d'obertura del sobre A
Data de publicació: 29/06/2022 11:34 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta corresponent a la sessió de la Mesa de Contractació d'obertura del Sobre A
Acta de la Mesa de contractació d'obertura del sobre B
Data de publicació: 14/07/2022 10:55 h
Descripció: ss'incorpora a l'expedient l'acta corresponent a la sessió de la Mesa de Contractació d'obertura del Sobre B
Obertura pública del sobre C (acte públic en streaming)
Data de publicació: 10/11/2022 10:48 h
Descripció: Per indicació de la Presidenta, s'informa de l'obertura del sobre C en acte públic en streaming, que tindrà lloc el proper dia 14 de novembre a les 13.00 h. S'hi pot accedir a través de l'enllaç següent: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzIzMDE1MDYtNTRkZi00Njg4LWFiMjktYTk0NjNmNzFhM2Ex%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%2263d29b7f-15d9-4f3f-be66-d814373fb481%22%7d
Acta de validació de l'informe de valoració del sobre B
Data de publicació: 14/11/2022 08:00 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta de validació de l'informe de valoració del sobre B relatiu als criteris d'adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor
Acta de la Mesa de contractació d'obertura del sobre C
Data de publicació: 15/11/2022 11:07 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta corresponent a la sessió de la Mesa de Contractació d'obertura del Sobre C
Acta de validació de l'informe de valoració del sobre C i proposta d'adjudicació
Data de publicació: 22/12/2022 11:20 h
Descripció: S'incorpora a l'expedient l'acta de la Mesa de contractació relativa a la validació de l'informe de valoració del sobre C relatius als S'incorpora a l'expedient l'acta de la Mesa de contractació relativa a la validació de l'informe de valoració del sobre C relatius als criteris valorables de forma automàtica
Acta de la Mesa de contractació de verificació de la documentació per a l'adjudicació
Data de publicació: 13/01/2023 12:18 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta de la Mesa de contractació de verificació de la documentació per a l'adjudicació
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya