Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2020-257
SUSPENSIÓ CAUTELAR DEL PROCEDIMENT
Data de publicació: 04/02/2022 13:30 h
Descripció: Atès que s'ha detectat una errada en el plec de prescripcions tècniques particulars, es suspén cautelarment el termini de presentació d'ofertes establert per aquest procediment. En breu, s'informarà novament.
AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DEL PROCEDIMENT
Data de publicació: 17/02/2022 09:30 h
Descripció: Atesa la correcció per error material del plec de prescripcions tècniques que regeixen la present contractació, s'aixeca la suspensió cautelar del procediment, ampliant el termini de presentació d'ofertes fins el proper dia 6 d'abril de 2022.

A aquests efectes, informar que al perfil del contractant ja està publicada la versió actualitzada del PPTP.
Publicació dels plecs traduïts al castellà
Data de publicació: 22/02/2022 15:50 h
Descripció: S'informa que ja estan disponibles a l'anunci de licitació els plecs traduïts al castellà.
SUSPENSIÓ CAUTELAR DEL PROCEDIMENT
Data de publicació: 07/03/2022 12:30 h
Descripció: Atesa la detecció d'una discordança en els criteris d'adjudicació del PCAP, se suspèn cautelarment el termini de presentació d'ofertes establert per aquest procediment. En breu, s'informarà novament i es publicarà l'esmena corresponent.
RETROACCIÓ D'ACTUACIONS A LA FASE DE PREPARACIÓ DE PLECS
Data de publicació: 01/04/2022 11:05 h
Descripció: Es publica Resolució de retroacció d'actuacions a la fase de preparació de plecs, atesa la necessitat de modificar-los per la detecció d'una incoherència entre el plec de clàusules administratives particulars i el formulari per a la presentació de l'oferta que s'havia d'incloure en el sobre C que afecta als criteris d'adjudicació.
Manteniment de la suspensió del procediment
Data de publicació: 04/04/2022 12:39 h
Descripció: S'informa que d'acord amb la Resolució de la retroacció d'actuacions a la fase de preparació de plecs, publicada el passat 01 d'abril de 2022, el procediment es manté suspés. Un cop tornats a aprovar els plecs de la licitació s'aixecarà la suspensió i es donarà el
mateix termini inicial de presentació d'ofertes.
Aclariment sobre dubtes i consultes durant la suspensió del procediment
Data de publicació: 05/04/2022 10:53 h
Descripció: S'informa que, mentre el procediment es mantingui suspès, no es respondran dubtes i preguntes sobre la licitació. Es començaran a contestar un cop s'obri novament el termini de presentació d'ofertes.
Aixecament de la suspensió i atorgament de nou termini de presentació d'ofertes
Data de publicació: 09/05/2022 11:30 h
Descripció: Es dona publicitat de la Resolució d'aixecament de la suspensió del procediment, i s'atorga un de nou termini de presentació d'ofertes que finalitza el proper dia 27/06/22 a les 12:00h.
Per altra banda, es publiquen les versions definitives del PCAP (V4) tant en català com en castellà, un cop modificat l'Annex 2 relatiu als criteris d'adjudicació per tal de rectificar la incoherència detectada que va donar lloc a la suspensió.
Informe de valoració del sobre B
Data de publicació: 14/11/2022 08:00 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'informe de valoració del sobre B relatiu als criteris d'adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor
Informe de valoració del Sobre C
Data de publicació: 22/12/2022 11:20 h
Descripció: S'incorpora a l'expedient l'informe de valoració del Sobre C relatiu als criteris valorables de forma automàtica
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya