Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2021/90
Nomenament de la mesa
Data de publicació: 25/10/2021 14:25 h
Descripció: Es publica la resolució del nomenament dels membres de la mesa de contractació
Sessió virtual de la mesa - obertura del sobre B
Data de publicació: 04/01/2022 11:40 h
Descripció: Dia mesa: 11/1/22 - Hora: 12:00 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNhOTc5MDAtMDAyZi00NTFhLWIxMjQtNDgwNmIyNWY1YWU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%22052e19c7-166f-4425-b176-0e0252f4ec1c%22%7d
Acta del sobre A
Data de publicació: 11/01/2022 10:55 h
Descripció: Es publica l'acta de la mesa corresponent a l'obertura del sobre A
Acta del sobre B
Data de publicació: 26/01/2022 11:55 h
Descripció: Es publica l'acta de la mesa de contractació corresponent a l'obertura del sobre B que va tenir lloc el passat dia 11/1/22
Sessió virtual de la mesa - Obertura del sobre C
Data de publicació: 28/01/2022 09:15 h
Descripció: Dia mesa: 3/2/22 - Hora: 12:30 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y3MDRhYjYtYWE3Ni00NWIzLWFlN2MtZjZmYzE3MzIyYTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%2206494d87-db51-4a3b-9639-d7db0eeab432%22%7d
Informe sobre B
Data de publicació: 03/02/2022 13:12 h
Descripció: Es publica l'informe de valoració del sobre B, mostrat en la sessió d'obertura del sobre C
Acta i informe del sobre C
Data de publicació: 16/02/2022 10:00 h
Descripció: Es publica l'acta corresponent a l'obertura del sobre C i l'informe tècnic.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya