Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Codi d'expedient:
G5038-000008/2022
Mesa de contractació i dates d'obertura proposicions
Data de publicació: 23/05/2022 09:30 h
Descripció: La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió de 5 de maig de 2022, va nomenar els membres que formaran part de la mesa de contractació, següents:
Presidència: Xavier Lluch i Llopart, president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès o persona en qui delegui.
Vocalies:
- Xavier Rodado Honorato, Secretari de la corporació, que actuarà també de secretari de la mesa.
- Jaume Miret Puig, Interventor de la corporació.
- Encarnació Jover Esquirol, cap del Servei d'Ensenyament de la corporació.

Obertura de proposicions:
26/05/2022, a les 12.00 hores, obertura sobre A (acte no públic)
02/06/2022, a les 10.00 hores, obertura sobre B (acte públic)
Acta obertura sobre A
Data de publicació: 01/06/2022 08:46 h
Descripció: En data 26 de maig de 2022 la mesa de contractació va procedir a l'obertura dels sobres A i va acordar admetre totes les empreses licitadores.
Acta obertura sobre B
Data de publicació: 02/06/2022 14:40 h
Descripció: En data 2 de juny de 2022 la mesa de contractació ha procedit a l'obertura dels sobres B i verificada la documentació i avaluades les ofertes ha acordat classificar les ofertes i proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació dels contractes.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya