Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
Codi d'expedient:
X2022000636
Obertura Sobre 1 "Documentació administrativa"
Data de publicació: 05/05/2022 13:25 h
Descripció: S'ha convocat la Mesa de contractació el dia 06/05/2022 a les 12:15 h per a l'obertura del Sobre núm. 1 relatiu a la "documentació administrativa". Sessió no pública.
Acta mesa obertura Sobre 1
Data de publicació: 20/05/2022 09:10 h
Descripció: Acta de la Mesa de contractació relativa a l'obertura del Sobre 1 "Documentació administrativa"
Obertura Sobre 2 "Oferta econòmica i proposta subjecte a avaluació mitjançant fórmules automàtiques"
Data de publicació: 23/05/2022 14:05 h
Descripció: Es convoca la mesa de contractació per a l'obertura dels Sobres número 2 el dia 24.05.2022 a les 13:30 hores. La sessió tindrà lloc a la Sala de Juntes de Govern Local de l'Ajuntament. Sessió pública.

Prèviament a l'obertura dels Sobres 2, la Mesa deliberarà quant a les esmenes a la documentació administrativa presentada pel canditat IPRES.
Esmena hora obertura Sobres 2
Data de publicació: 23/05/2022 14:40 h
Descripció: A la convocatòria de l'obertura del Sobres 2 hi ha un error material consistent en l'hora de la sessió.
ON DIU: 13:30 h
HA DE DIR:13:15 h
Acta mesa obertura Sobre 2
Data de publicació: 30/05/2022 09:15 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació relativa a l'obertura del Sobre 2 "Oferta econòmica i criteris avaluables objectivament"
Convocatòria mesa de contractació - avaluació justificació oferta incursa en presumpció d'anormalitat
Data de publicació: 01/06/2022 13:45 h
Descripció: S'ha convocat la mesa de contractació el dia 02/06/2022 a les 11h per a l'avaluació de la informació i documentació presentada pel licitador Economia Solidària E.I. S.L.U
Sessió no pública
Acta mesa avaluació oferta incursa en pressumpció d'anormalitat
Data de publicació: 07/06/2022 14:45 h
Descripció: Avaluació de la informació i documentació presentada per justificar l'oferta incursa en pressumpció d'anormalitat
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya