Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Més puntualitzacions en el Plec de clausules administratives:

Òrgan de contractació:
Universitat Politècnica de Catalunya
Codi d'expedient:
SE102000AM2020029
PDF PDF i XML

 

Descripció: D. pàgina 9. Lot 3. Criteris de quantificació dels quals depenen d'un judici de valor. Una selecció de 2 treballs relacionats amb els serveis objecte de concurs. Podrien ser 2 informes o dictàmens, 1 informe i 1 obra finalitzada o bé 2 obres finalitzades. Les obres hauran de ser de dimensió similar a la requerida, PEM inferior o igual a 500.000 euros. (Podrien ser obres RAM) E. pàgina 10. Lot 4. Criteris de quantificació dels quals depèn d'un judici de valor. Una selecció de 3 treballs relacionats amb els serveis objecte de concurs. Poden ser 3 informes o dictàmens, o bé 3 obres finalitzades, o bé una selecció d'ambdós fins a un màxim de 3 treballs. Les obres es presentaran en un màxim de 2 DIN A3 cadascuna d'elles. Els informes o dictàmens es presentaran en la seva integritat. F. pàgina 11. Lot 4. Criteris avaluables de forma automàtica. 0,4 punts per cada 100 m2 d'obra finalitzada, licitada i contractada mitjançant licitació pública en els últims 5 anys.

Lots:

•LOT 4: Redacció projectes, direcció d'obra i direcció d'execució, dictàmens, informes, etc. per obres d'instal·lacions no incloses en lot 3.

•LOT 3: Redacció projectes, direcció d'obra i direcció d' execució, dictàmens, informes, etc. Per obres d'instal·lacions fotovoltaiques PEM menor o igual a 500.000 ¤

•LOT 2: Redacció projectes, direcció d'obra i direcció d' execució, Per obres (no incloses en lot 3) de PEM major de 300.000 ¤

•LOT 1: Redacció projectes, direcció d'obra i direcció d' execució, dictàmens, informes, etc. Per obres (no incloses en lot 3) de PEM menor o igual a 300.000 ¤

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya