Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Convocatòria de la Mesa de Contractació

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2020/9367
PDF PDF i XML

 

Descripció: Valoració de propostes (sobre Ab "lot 1 i 2) "criteris a judici de valor" / valoració de propostes sobre Ab "lot 3") "criteris automàtics" / Obertura de propostes (sobre B "lot 1 i lot 2") "criteris automàtics" dia: 17 de juny de 2021 hora:10:00 hores Lloc: Telemàtic Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d

Lots:

•Producció, subministrament i muntatge d'elements de mobiliari

•Subministrament i muntatge de focus

•Subministrament i instal·lació d'equips informàtics nous i instal·lació d'equips audiovisuals existents.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya