Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Acte públic accés a oferta econòmica i documentació avaluable automàticament

Òrgan de contractació:
Fundació Ticsalut
Codi d'expedient:
79/2020
PDF PDF i XML

 

Descripció: L'accés, en acte públic, a la documentació del sobre A relativa a l'oferta econòmica i als altres criteris avaluables automàticament es realitzarà telemàticament el dilluns 19 d'octubre de 2020 a les 12:15. El link d'accés a l'acte d'obertura per a aquells licitadors que hi estiguin interessats és el següent: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgwMGEyZGQtNmY2Mi00MzM3LTk1ODMtZjAxMDEzOGQ1ZDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22fb64ae91-eeb6-4428-b53e-0716231871ca%22%7d

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya