Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Empresa exclosa

Òrgan de contractació:
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Codi d'expedient:
GO-2016-100

 

Descripció: La Mesa de Contractació, reunida en data 11 de maig de 2017, per a l'obertura del sobres B de les ofertes presentades en la licitació de l'Acord marc per al subministrament de material electoral amb motiu de la celebració d'eleccions al Parlament de Catalunya, ha pres, entre d'altres, l'acord d'excloure de la licitació l'oferta presentada per l'empresa IMPRESIONES TRANSKRIT, SA, pel Lot 4: Impresos electorals, ja que no compleix amb la clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars en no assenyalar el preu màxim unitari del model AEM trilingüe. Aquesta clàusula estableix: "Els licitadors hauran de presentar una oferta econòmica indicant el preu màxim unitari per a cada un dels models del/s lot/s a que es presenti/n. L'oferta econòmicament més avantatjosa serà aquella en que els preus oferts per a cada un dels models que conformen el lot en qüestió siguin iguals o inferiors als preus màxims unitaris de licitació per cadascun d'aquests models"

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya